Samka Jakupović, dr.med.
Ordinacija u koncesiji

RADNO VRIJEME

utorak, četvrtak, petak: prijepodnevna smjena
ponedjeljak, srijeda: poslijepodnevna smjena
petak poslijepodne: 08.02./05.04./31.05.2019.
subota ujutro : 09.02./06.04./01.06.2019.

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Rad s pacijentima 07:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 19:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30

Zamjena: dr. Zoltan Jelčić - petak 22.09.2017. - poslijepodnevna smjena 

Zamjena: dr. Zoltan Jelčić - subota 23.09.2017. - prijepodnevna smjena 

Godišnji odmor  dr. Samke Jakupović  - 21. 9. do 25.09.2017.

Godišnji odmor medicinske sestre B. Javorček - 22.09.2017.