RADNO VRIJEME

od ponedjeljka do petka
prijepodnevna smjena - 07:00 - 15:00
Kućne posjete 08:00 - 14:00

Područje:
DIO GRADA PULE - KAŠTENJER
MONVIDAL
BUSOLER
ŠKATARI
ŠIKIĆI
PUT OD FORTICE
KOMUNAL
VALMADE