RADNO VRIJEME

parni datumi poslijepodnevna smjena
neparni datumi prijepodnevna smjena
radna subota druga u mjesecu
Naručivanje pacijenata: neparni datumi : od 10:00-12:00,
parni datumi: od 17:00-19:00 na tel. 099 2644370 kod administratora

Prijepodnevna smjena 07:00 - 13:30
Rad s pacijentima 07:30 - 12:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30

Poslijepodnevna smjena 13:30 - 21:00
Rad s pacijentima 14:30 - 19:30
Dnevni odmor 17:00 - 17:30