Matilda Klapčić Belušić, dr.med.dent.
Privatna ordinacija

RADNO VRIJEME
ponedjeljak, utorak, petak - prijepodnevna smjena
srijeda, četvrtak - poslijepodnevna smjena

Radna subota - četvrta u mjesecu

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30