Marina Šešo, dr.med.
Ordinacija u koncesiji

RADNO VRIJEME

Sveti Lovreč
ponedjeljak i petak od 08:00-10:00,
srijeda od 13:45-16:00
Tel: 052 448 468
Tar- Vabriga
ponedjeljak i petak od 12:00-13:30,
utorak od 13:45-18:30,srijeda od 17:00 do 18:30,
četvrtak od 08:00 do12:00
Tel: 052 443-334