Marina Gruevski Štros, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME

ponedjeljak,srijeda, petak- prijepodnevna smjena
utorak, četvrtak- poslijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 7:00 - 14:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Radne subote u 2017. godini:

22.04.2017.
27.05.2017.
24.06.2017.
22.07.2017.
26.08.2017.
23.09.2017.
28.10.2017.
25.11.2017.
23.12.2017.