RADNO VRIJEME
ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak- prijepodnevna smjena
srijedom poslijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 15:00
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Poslijepodnevna smjena 13:00 - 21:00
Dnevni odmor 16:00 - 16:30

Lorena Brnjac, dr.med.spec.radiolog
e-mail :lorena.brnjac@idz.hr
Ana Mohorić, bacc. med. tech
rtg.labin@idz.hr
Davor Haramina, prvost.rad.dijag.