Ljiljana Požarić, dr.med.spec.pedijatar

RADNO VRIJEME

ponedjeljak, srijeda i petak - prijepodnevna smjena
utorak i četvrtak - poslijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Bolesna djeca od 7:30 - 12:30
Zdrava djeca od 12:30 - 14:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Bolesna djeca od 14:30 - 20:00
Zdrava djeca od 13:00 - 14:30
Dnevni odmor 16:30 - 17:00