Ljiljana Požarić, dr.med.spec.pedijatar

RADNO VRIJEME

ponedjeljak, srijeda i petak - prijepodnevna smjena
utorak i četvrtak - poslijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 15:00
Dnevni odmor 10:30 - 11:00

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 21:00
Dnevni odmor 16:00 - 16:30