Radno vrijeme:

od ponedjeljka do petka
prijepodnevna smjena - 07:00 - 15:00
Kućne posjete 08:00 - 14:00

Područje:
DIO GRADA PULE- VALDABEK
VINKURAN
PJEŠĆANA UVALA
VINTIJAN
MARSOVO POLJE
MEDULINSKA I PREMANTURSKA CESTA