Tim fizikalne medicine Buzet

od ponedjeljka do petka
prijepodnevna smjena od 07:00 do 15:00
Dnevni odmor od 10:30 do 11:00

Jasminka Surina Žežulić, bacc.physioth.
Jasna Grabar, bacc.physioth.

Danijela Gržinić, bacc.pysioth. - zamjena