Jadranka Juričić, dipl.defektolog

RADNO VRIJEME
petak : prijepodnevna smjena
ponedjeljak i utorak : poslijepodnevna smjena
Prijepodnevna smjena od 07:00-15:00
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Poslijepodnevna smjena 12:00 - 20:00
Dnevni odmor 17:00 - 17:30