Helena Radeljak Višković, dr.med.dent.
Ordinacija u koncesiji

RADNO VRIJEME
ponedjeljak, četvrtak, petak - prijepodnevna smjena
utorak, srijeda - poslijepodnevna smjena

Radna subota: 2. u mjesecu

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30

Poslijepordnevna smjena 13:00 - 20:30
Dnevni odmor 17:00 - 17:30