RADNO VRIJEME

parni datumi prijepodnevna smjena
neparni datumi poslijepodnevna smjena
subota: prema planu dežurstva

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Rad s pacijentima 07:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Kućne posjete 13:30 - 14:30
Javljanje na telefon :08:00-08:30 i 12:30-13:00

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 19:30
Dnevni odmor 16:30 - 17:00
Kućne posjete 19:30 - 20:30
Javljanje na telefon : 14:00-14:30 i 18:30-19:00