Eta Makovac, dr.med.dent.
Ordinacija u koncesiji

RADNO VRIJEME

utorak, četvrtak, petak: prijepodnevna smjena
ponedjeljak, srijeda: poslijeodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30