Elvis Paškola, dr.med.dent.
Privatna ordinacija

RADNO VRIJEME
ponedjeljak, srijeda, petak: prijepodnevna smjena
utorak, četvrtak: poslijepodnevna smjena

Radne subote -1. i 3. u mjesecu  prijepodne

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30