Radno vrijeme:

Nedjeljom od 08.00 do 20.00

Dežurna pedijatrijska ambulanta  - u zgradi rodilišta - međukat - Zagrebačka 30, Pula