Dezi Barbarić Mohorović, dipl.psiholog

RADNO VRIJEME
ponedjeljak - petak : prijepodnevna smjena
Prijepodnevna smjena od 07:00 -15:00
Dnevni odmor 10:30 - 11:00