Danijela Matijašić, dr.med.dent.
Privatna ordinacija

RADNO VRIJEME

ponedjeljak i srijeda - poslijepodnevna smjena
utorak,četvrtak i petak - prijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena  07:00 - 14:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Rad s pacijentima: 07:00 - 13:30

Poslijepodnevna smjena  13:00 - 20:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30
Rad s pacijentima: 13:00 - 19:30