Damir Radić, dr.med.dent.
Ordinacija u koncesiji

RADNO VRIJEME

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00

Poslijpodnevna smjena 13:00 - 20:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30