Damir Pomazan, dr.med.dent.

RADNO VRIJEME

ponedjeljak,utorak i petak prijepodnevna smjena
srijeda i četvrtak poslijepodnevna smjena
Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Rad s pacijentima 07:30 - 14:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30

 

Raspored radnih subota u 2019. godini:
12.01.2019.
02.02.2019.
02.03.2019.
06.04.2019.
04.05.2019.
01.06.2019.
06.07.2019.
03.08.2019.
07.09.2019.
05.10.2019.
09.11.2019.
07.12.2019.