Damir Kovačević, dr.med.
Ordinacija u koncesiji

RADNO VRIJEME

srijeda, četvrtak, petak: prijepodnevna smjena
ponedjeljak, utorak: poslijepodnevna smjena
petak poslijepodne: 15.06./3.08/21.9.2018.
subota prijepodne : 16.06./04.08./22.09.2018.
Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Rad s pacijentima 07:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 19:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30