Danijela Bratić Golja, bacc.med.techn.

RADNO VRIJEME

od ponedjeljka do petka
prijepodnevna smjena od 07:00 - 15:00
Kućne posjete 08:00 - 14:00

Područje:
DIO GRADA LABINA
RABAC
RIPENDA
DIO OPĆINE NEDEŠĆINA