Elvis Černeka, dr. med.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak, srijeda popodne od 12:00 - 20:00, rad s pacijentima 12:30 - 19:00
Utorak, srijeda, petak ujutro od 07:00 - 15:00, rad s pacijentima 07:30 - 14:00

rad spec.FIZIJATRA dr.Paola Bonasa važeći od 01.04.2020. godine
SRIJEDOM, ČETVRTKOM i PETKOM ujutro od 07:00 - 15:00

 
Matea Posedel, prvost.rad.dijag.
Andrej Kanjer, prvost.rad.dijag.