RADNO VRIJEME

parni datumi poslijepodnevna smjena
neparni datumi prijepodnevna smjena
subota: prema planu dežurstva

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Vađenje krvi: 07:30 - 08:15
Rad s pacijentima 08:15 - 12:30
Administracija: 12:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 18:30
Administracija: 18:30 - 19:30
Dnevni odmor 19:30 - 20:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30