Poništenje dijela natječaja od 20.01.2017.

Poništenje dijela natječaja od 20.01.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-11

Pula, 03.03.2017.

 

 

Na temelju odredbe članka 59, stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 154/14), članka 33. stavka 1. podstavka 19. i članka 51. stavka 3. podstavka 2. Statuta Istarskih domova zdravlja, a sukladno odredbi članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12.), donosi se

 

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

 

Poništava se dio natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama od 20. siječnja 2017., te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj mrežnoj stranici ustanove Istarski domovi zdravlja, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

 

  1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj za rad na neodređeno vrijeme

  1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj za rad na određeno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na  neodređeno vrijeme

Uvjeti:

  1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad,
  2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije, odobrenje za rad.

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

 

 

III. Ova odluka objaviti će se u Narodnim novinama i na web-stranici Istarskih domova zdravlja.

 

 

Ravnatelj

 

__________________

Ante Ivančić dr. med.