Zajedničke službe

Ravnateljstvo

Ravnatelj
Ante Ivančić dr.med.

 


Tel.052-388-920

Email : ante.ivancic@idz.hr

Zamjenik ravnatelja
Daniel Ferlin, dr.med., spec.opće med.

 


Tel: 052-702-255

Email: daniel.ferlin@idz.hr

Davor Rimac, dr.med. , spec.medicine rada, Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

 


Tel: 052- 857-980

Email: davor.rimac@idz.hr

Davorka Rakić, dipl.med.techn., Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo

 


Tel. 052 223 703

E-mail: davorka.rakic@idz.hr

Anamaria Kvasnica Percan, dipl.oec., Tajnik ustanove

 


Tel. 052 223 667

E-mail: anamaria.kvasnica@idz.hr

Voditelji ispostava

Elvis Černeka, dr.med., Voditelj Ispostave Buzet


E - mail : elvis.cerneka@idz.hr

Davor Rimac,dr.med.spec.med. rada i športa, Voditelj Ispostave Labin


E-mail : davor.rimac@idz.hr

Marina Lovrinić, bacc.univ., Voditelj ispostave Pazin


E- mail : marina.lovrinic@idz.hr

Radmila Korlević, dr.med.spec.obiteljske medicine, Voditelj Ispostave Poreč


E-mail : radmila.korlevic@idz.hr

Kristijan Dujmenović,dr.med.dent., Voditelj Ispostave Pula


E-mail: kristijan.dujmenovic@idz.hr

Karmela Bonassin, dr.med.spec.obiteljske med., Voditelj Ispostave Rovinj


E-mail: karmela.bonassin@idz.hr

Daniel Ferlin, dr.med.spec.opće med., Voditelj Ispostave Umag


E-mail: daniel.ferlin@idz.hr

Pravni poslovi

Ivana Mofardin, dipl.iur., Voditelj službe za opće, pravne , kadrovske i tehničke posl.

 


Tel. 052 522 553

E-mail: ivana.mofardin@idz.hr

Opći i kadrovski poslovi

Snježana Alić, dipl.iur., Voditelj odjela kadrovskih poslova

 


Tel. 052 522 580

E-mail: snjezana.alic@idz.hr

Računovodstveno-financijski poslovi

Marica Veggian oecc., Voditelj službe za financ.planske i računovodstvene poslove

 


Tel. 052 544 493

Email: marica.veggian@idz.hr

Odjel za nabavu

Goran Mišković dipl.oecc.univ.spec.pol., Voditelj odjela za nabavu

 


Tel. 052/522 557

E-mail: goran.miskovic@idz.hr

Odjel za tehničke poslove i zaštitu na radu

Denis Grgorinić dipl.ing.el., Voditelj odjela za tehničke poslove i zaštitu na radu

 


Tel. 099 266 8939

E-mail: denis.grgorinic@idz.hr