Zajedničke službe

Ravnateljstvo


Ante Ivančić dr.med., Ravnatelj

Email : ante.ivancic@idz.hr tel.052-388-920


Daniel Ferlin, dr.med., spec.opće med., Zamjenik ravnatelja

Email: daniel.ferlin@idz.hr Tel: 052-702-255


Davor Rimac, dr.med. , spec.medicine rada, Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

Email: davor.rimac@idz.hr tel: 052- 857-980


Davorka Rakić, dipl.med.techn. , Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo

E-mail: davorka.rakic@idz.hr, Tel. 052 223 703

 

 


Anamaria Kvasnica Percan, dipl.oec., Tajnik ustanove

E-mail: anamaria.kvasnica@idz.hr, Tel. 052 223 667

Voditelji ispostava


Elvis Černeka, dr.med., Voditelj Ispostave Buzet

E - mail : elvis.cerneka@idz.hr


Davor Rimac,dr.med.spec.med. rada i športa, Voditelj Ispostave Labin

E-mail : davor.rimac@idz.hr


Marina Lovrinić, bacc.univ., Voditelj ispostave Pazin

E- mail : marina.lovrinic@idz.hr


Doris Pilato Ćurko, dr.med.spec.ginekologije, Voditelj Ispostave Poreč

E-mail : doris.pilato.curko@idz.hr


Kristijan Dujmenović,dr.med.dent., Voditelj Ispostave Pula

E-mail: kristijan.dujmenovic@idz.hr


Karmela Bonassin, dr.med.spec.obiteljske med., Voditelj Ispostave Rovinj

E-mail: karmela.bonassin@idz.hr


Daniel Ferlin, dr.med.spec.opće med., Voditelj Ispostave Umag

E-mail: daniel.ferlin@idz.hr

Pravni poslovi


Ivana Mofardin, dipl.iur., Voditelj službe za opće, pravne , kadrovske i tehničke posl.

E-mail: ivana.mofardin@idz.hr, Tel. 052 522 553

Opći i kadrovski poslovi


Snježana Alić, dipl.iur., Voditelj odjela kadrovskih poslova

E-mail: snjezana.alic@idz.hr, Tel. 052 522 580

Računovodstveno-financijski poslovi


Marica Veggian oecc., Voditelj službe za financ.planske i računovodstvene poslove

Email: marica.veggian@idz.hr, Tel. 052 544 493 

Odjel za nabavu


Goran Mišković dipl.oecc.univ.spec.pol., Voditelj odjela za nabavu

E-mail: goran.miskovic@idz.hr, Tel. 052/522 557 

Odjel za tehničke poslove i zaštitu na radu


Denis Grgorinić dipl.ing.el., Voditelj odjela za tehničke poslove i zaštitu na radu

E-mail: denis.grgorinic@idz.hr