Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja

 

KLASA: 100-01/17-01/09

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-15

Pula, 24.03.2017.

 

 

Na temelju odredbe članka 59, stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 154/14), članka 33. stavka 1. podstavka 19. i članka 51. stavka 3. podstavka 2. Statuta Istarskih domova zdravlja, a sukladno odredbi članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12.), donosi se

 

 

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

 

  1. Poništava se natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama od 10. ožujka 2017., te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj mrežnoj stranici ustanove Istarski domovi zdravlja, koji se odnosi na radno mjesto:

 

  1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA INFORMATIKU

- jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na neodređeno vrijeme, mjesto rada Pula

 

Uvjeti:

  1. Preddiplomski i diplomski studij informatičkog usmjerenja, 3 godine radnog iskustva

 

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

 

 

III. Ova odluka objaviti će se u Narodnim novinama i na web-stranici Istarskih domova zdravlja.

 

 

 

Ravnatelj

 

__________________

Ante Ivančić dr. med.