Odluka o poništenju dijela natječaja od 20.01.2017. godine

Odluka o poništenju dijela natječaja od 20.01.2017. godine

Na temelju odredbe članka 59, stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 154/14), članka 33. stavka 1. podstavka 19. i članka 51. stavka 3. podstavka 2. Statuta Istarskih domova zdravlja, a sukladno odredbi članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12.), donosi se

 

 

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

 

 

  1. Poništava se dio natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama od 20. siječnja 2017., te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj mrežnoj stranici ustanove Istarski domovi zdravlja, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:
  2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru

Ispostavi Pazin - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutne djelatnike

Uvjeti: Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

 

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

 

 

III. Ova odluka objaviti će se u Narodnim novinama i na web-stranici Istarskih domova zdravlja.

 

 

 

 

Ravnatelj

 

__________________

Ante Ivančić dr. med.