Odluka o poništenju dijela oglasa od 16.11.2016.

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA OGLASA

Na temelju odredbe članka 59, stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 154/14), članka 33. stavka 1. podstavka 19. i članka 51. stavka 3. podstavka 2. Statuta Istarskih domova zdravlja, a sukladno odredbi članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12.), donosi se

 

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA OGLASA

Poništava se dio oglasa koji je objavljen u Narodnim novinama br. 1 od 16. studenog 2016., te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj mrežnoj stranici ustanove Istarski domovi zdravlja, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

  1. RTG TEHNIČAR – PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, Ispostava Rovinj - jedan/jedna (1) izvršitelj/izvršiteljica, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti: Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij radiološke tehnologije, odobrenje za rad

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

III. Ova odluka objaviti će se u Narodnim novinama i na web-stranici Istarskih domova zdravlja.

 

 

 

 

Ravnatelj

__________________

Ante Ivančić dr. med.