Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

KLASA: 100-01/16-05/15
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-16-110
Pula, 30.11.2016.

Svim kandidatima

obavijest-o-izboru-kandidata
(objavljen u „Narodnim novinama“ 02. studenog 2016. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI, rad na određeno vrijeme, Ispostava Pula da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

• Kristina Faraguna

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

Ravnatelj
___________________
Ante Ivančić, dr. med.