Svečano obilježen završetak uređenja ambulante Marčana

Istarski domovi zdravlja su u suradnji sa Općinom uredili ambulantu u Marčani.

U sklopu radova obnovljena je fasada, unutarnji zidovi, telekomunikacijska instalacija, zamjenjeni su prozori, nabavljen  je novi namještaj.

Ukupno je investirano 264 000,oo kn.