Preuzimanje ordinacije obiteljske medicine u Puli

Od ponedjeljka 20.03.2017. su Istraski domovi zdravlja preuzeli ordinaciju dr. Dušanke Žutić koja je otišla u mirovinu.
Ordinacija je zadržala isto radno vrijeme parne datume popodne,neparne ujutro.
Broj telefona je nepromjenjen 223 040
Nositelj ordinacije je dr. Maja Kožljan, a do povratka sa specijalizac, kao zamjenski liječnik radi dr. Luka Popić uz sestru Mariju Glavaš.