Preuzimanje ordinacije dentalne medicine – Pula

Prestankom rada Eve Skorupski-Uravić, dr.dent.med. u ordinaciji dentalne medicine na adresi Veronska 6/II ,Pula, ordinacija je prešla u sastav Istarskih domova zdravlja i 01.02.2017. godine počela je sa radom na adresi Bartolomeo dei Vitrei 13, Pula.
U ordinaciji radi Vilson Glasnović, dr.med.dent i Ljiljana Lorenzin, dentalni asistent.
Radno vrijeme ordinacije je:
neparnim datumima poslijepodne, a parnim datumima prijepodne.