Potpisan Sporazum o suradnji sa Thalassotherapijom Opatija

20170629_130245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thalassotherapija Opatija  i Istarski domovi zdravlja su 07.03. 2018.  potpisali Sporazum o suradnji .

 

Sporazumom se predviđa provođenje izvanbolničke kardiovaskularne rehabilitacije.

Thalassotherapija će biti supervizor u provođenju rehabilitacije te će provoditi klasifikaciju pacijenata i oni čije stanje ne zahtjeva stacionarnu rehabilitaciju (cc 80%) biti će upućeni na rehabilitaciju u zajednici koja će se provoditi u IDZ-u.

 

Istarski domovi zdravlja će omogućiti nastavak, odnosno dugotrajnu rehabilitaciju  i nakon boravka pacijenata na stacionarnoj rehabilitaciji.