Održana prezentacija projekta „Prevencija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika u Istarskoj županiji“

U predavaonici Istarskih domova zdravlja u utorak je održana prezentacija projekta „Prevencija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika u Istarskoj županiji „ Projekt je predstavio ravnatelj Istarskih domova zdravlja dr. Ante Ivančić i ravnatelj Thalassotherapije  Opatija , prof.dr. Viktor Peršić sa suradnicima.

Prevencija kardiovaskularnih bolesti se u Istarskim domovima zdravlja provodi u kontinuitetu od 2007. Pacijenti iz Istre na rehabilitaciju većinom odlaze u Opatiju u Thalassotherapiju. Oko 200 pacijenata godišnje obave rehabilitaciju i u prosjeku čekaju 8 mjeseci, a procjenjuje se da bi ona bila potrebna  još tolikom broju pacijenata.

Od 2018. godine na projektu KV rehabilitacije u Istri Istarskim domovima zdravlja pridružuje se Thalasostherapia Opatija,  ustanova koja je referalni centar za KV rehabilitaciju Ministarstva zdravstva.

Cilj ovog projekta je od sredine 2019. skratiti čekanje na rehabilitaciju sa 8 mjeseci na tjedan dan. Skraćenje čekanja je presudno važno za kvalitetu rehabilitacije  jer su rezultati to bolji što ranije započne rehabilitacija.

dav