Obilježen međunarodni dan sestrinstva

Međunarodni dan sestrinstva je 12.05.  Sloganom, ovogodišnjeg obilježavanja je, Sestrinstvo-glas koji vodi!

 

Zdravlje je temeljno ljudsko pravo!

 

 

 

 

Organizaciju dana preuzela je podružnica  Komore medicinskih sestara i tehničara Istarske županije.

 

Istarski domovi zdravlja  su , zajedno sa Općom bolnicom, Zavodom za hitnu medicinu, Medicinskom školom, na pulskoj tržnici održali akciju s ciljem promocije i skretanja pažnje na važnost profesije medicinske sestre.

Glas smo koji vodi zagovarajući skrb pacijenta i sagledavanje čovjeka kao cjeline.

Svoj dan sestre su zaključile plesom i ugodnim druženjem u Circolu.