Doc. dr. sc. Bruno Vidaković izabran za docenta na Katedri za dentalnu medicinu

Doc. dr. sc. Bruno Vidaković, dr. med. dent. specijalist oralne kirurgije u Istarskim domovima zdravlja, na prijedlog prof. dr. sc. Aleksandra Včeva dr.med. dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta u Osijeku, Fakultetsko vijeće izabralo je na sjednici 30. listopada 2018. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za dentalnu medicinu, za nastavnu bazu Pula.