Odluka o poništenju dijela oglasa

 

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

Pula, Flanatička 27

Broj: 01-231/16.

Pula, 20. siječanj 2016.god.

 

Na temelju odredbe članka 59, stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 154/14), članka 33. stavka 1. podstavka 19. i članka 51. stavka 3. podstavka 2. Statuta Istarskih domova zdravlja, a sukladno odredbi članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12.), donosi se odluka o

PONIŠTENJU DIJELA OGLASA

  1. Poništava se dio oglasa koji je objavljen u Narodnim novinama br. 4 od 13. siječnja 2016., te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj mrežnoj stranici ustanove Istarski domovi zdravlja, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

  2. magistar/magistra prava,VSS, Pula, sjedište Ustanove – jedan/jedna radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad – popunjavanje slobodnog mjesta;

Uvjeti: Sveučilišni diplomski studij prava, 3 godine radnog iskustva u struci;

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

III. Ova odluka dostavit će se svim kandidatima prijavljenima na natječaj i objaviti u Narodnim novinama i na web-stranici Istarskih domova zdravlja.

 

Ravnatelj

Ante Ivančić dr.med.

 

 

 

Odluka o poništenju