Odluka o poništenju dijela oglasa od 23.12.2016. godine

Odluka o poništenju dijela oglasa od 23.12.2016. godine

KLASA: 100-01/16-05/16

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-16-3

Pula, 30.12.2016.

 

Na temelju odredbe članka 59, stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 154/14), članka 33. stavka 1. podstavka 19. i članka 51. stavka 3. podstavka 2. Statuta Istarskih domova zdravlja, a sukladno odredbi članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12.), donosi se

 

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA OGLASA

 

  1. Poništava se dio oglasa koji je objavljen u Narodnim novinama od 23. prosinca 2016., te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj mrežnoj stranici ustanove Istarski domovi zdravlja, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:
  2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj za rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti: Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad,

  1. LABORATORIJSKI  TEHNIČAR

Ispostava Poreč - četiri (4) izvršitelja za rad na neodređeno vrijeme

Srednja medicinska škola - smjer laborantski tehničar, odobrenje za rad

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

 

III. Ova odluka objaviti će se u Narodnim novinama i na web-stranici Istarskih domova zdravlja.

 

 

 

 

Ravnatelj

 

__________________

Ante Ivančić dr. med.