Odluka o poništenju dijela natječaja od 01.02.2017.

Odluka o poništenju dijela natječaja od 01.02.2017.

KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-8
Pula, 22.02.2017.

Na temelju odredbe članka 59, stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 154/14), članka 33. stavka 1. podstavka 19. i članka 51. stavka 3. podstavka 2. Statuta Istarskih domova zdravlja, a sukladno odredbi članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12.), donosi se

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

I. Poništava se dio natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama od 01. veljače 2017. godine, te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj mrežnoj stranici ustanove Istarski domovi zdravlja, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:
2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u internističkoj ambulanti
Ispostava Rovinj – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog djelatnika
Uvjeti: Srednja medicinska škola, odobrenje za rad.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja;

III. Ova odluka objaviti će se u Narodnim novinama i na web-stranici Istarskih domova zdravlja.

Ravnatelj

__________________
Ante Ivančić dr. med.