Odluka o poništenju 11.02.

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA -

CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

Pula, Flanatička 27

 

 

Broj: 01- 614  /15.

Pula, 11.veljače 2015.god.

                                                

 

 

 

Na temelju čl. 33. Statuta Istarskih domova zdravlja donosim

 

 

 

 

                                                                 ODLUKU O

                                     PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

        

 prilognat_46