Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto višeg stručnog referenta za opće poslove i uredsko poslovanje i pismohranu

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto višeg stručnog referenta za opće poslove i uredsko poslovanje i pismohranu

KLASA: 100-01/17-01/155

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-16

Pula, 06.11.2017.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto

Viši stručni referent za opće poslove i uredsko poslovanje i arhivu

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za opće poslove i uredsko poslovanje i arhivu – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/17-01/09 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-36 od 20.10.2017. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Testiranje kandidata uključuje:

 • Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati u ponedjeljak 13.11.2017. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 11,30 sati.

 

Na testiranje u 11,30 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

 1. Marko Vitasović
 2. Iva Maslovar
 3. Ivona Novaković
 4. Igor Ćaćić
 5. Sandra Ivančić
 6. Oriana Medak
 7. Ani Debeljuh
 8. Alenka Grčić
 9. Marijana Tončić
 10. Emina Lehkec

 

 

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.