Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za mjesto stručnog referenta za računovodstveno-financijske poslove u ispostavi Rovinj – 19.12.2018

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na natječaj . - 19.12.2018_

KLASA: 100-01/18-01/185
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/857-19-10
Pula, 04.01.2019.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto
Stručni referent za računovodstveno- financijske poslove

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Stručni referent za računovodstveno- financijske poslove – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/18-01/01 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-18-26 od 19.12.2018. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Testiranje kandidata uključuje:
- Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
- Intervju (razgovor) s kandidatima

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

Prethodna provjera znanja, sposobnosti i razgovor će se održati u petak 11.01.2019. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 13,00 sati.

Na testiranje u 13,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:
1. Sandra Malusa
2. Tamara Korenić
3. Karin Krulčić Buždon
4. Zvjezdana Drandić
5. Kevin Filipić
6. Tea Brečević
7. Sandra Švić

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

• Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
• Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
• Promjene termina nisu moguće.