ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA OD 11.03.2020.

Odluka o poništenju natječaja - viši stručni referent za kadrovske poslove od 11.03.2020.

 

KLASA: 100-01/20-01/28

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-20-33

Pula, 08.04.2020.

 

Na temelju odredbe članka 85. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), članka 33. Statuta Istarskih domova zdravlja, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 41/2020), donosi se

 

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

I.

Poništava se natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama od 11. ožujka 2020., te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj mrežnoj stranici ustanove Istarski domovi zdravlja, koji se odnosi na radno mjesto:

 

9. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE

Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij javne uprave ili drugog društvenog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva u struci

 

 

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III.

Ova Odluka će se objaviti na web stranici zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja i u Narodnim Novinama.

 

 

Ravnatelj
Ante Ivančić, dr.med.