Obavijest o izboru kandidata

Obavijest o izboru kandidata

 

KLASA: 100-01/17-01/54

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-35

Pula, 12.05.2017.

 

Svim kandidatima

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ 07. travnja 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Istarskih domova zdravlja)

 

Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu: Ustanova) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Ustanove za poslove radnog mjesta – VIŠI STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE U SJEDIŠTU ISPOSTAVE, rad na određeno vrijeme, Pula da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

 

  • Sanda Grabrović

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Ustanovi.

 

 

 

Ravnatelj

Ante Ivančić, dr. med.