Obavijest kandidatima – razgovor (intervju) za radno mjesto Viši stručni referent za kadrovske poslove od 27.02.2019.

Obavijest kandidatima - razgovor (intervju) za radno mjesto Viši stručni referent za kadrovske poslove od 27.02.2019.

KLASA: 100-01/19-01/39 

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-43 

Pula, 15.03.2019.  

 

                                                                          Svim kandidatima  

 

 

Predmet: Poziv na razgovor  

 

    obavještavamo sve kandidate koji su pravovremeno dostavili zamolbe i udovoljili svim uvjetima natječaja za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG REFERENTA ZA KADROVSKE POSLOVE U ISPOSTAVI oglašeno natječajem u „Narodnim novinama“ 27.02.2019.  da će se razgovor s kandidatima održati 21.03.2019. u sjedištu Ustanove, Pula, Flanatička 27, 1.kat. 

Kandidati će biti podijeljeni u četiri grupe prema slijedećem rasporedu:  

 

 

 

Grupa 1: 11,00 sati                                                        Grupa 2: 12,00 sati 

1. Suzana Alfić                                                                  11.  Petra Išić

2. Martina Brahn Orihovac                                      12.  Maja Jasika Cvek 

3. Nina Ciceran                                                                13.  Mario Jurkić 

4. Ticiana Damiani Pletikos                                     14.  Silvija Kalebić  

5. Adeana Fabijančić                                                  15.  Emanuela Kevra Reka 

6. Sandra Fabris                                                             16.  Radmila Kiridžić 

7. Adriana Ferletta                                                       17.  Stefan Kovčalija 

8. Sara Filipić                                                                    18.  Tatjana Lončarić 

9. Samanta Grizila                                                         19.  Lorena Marić 

10. Azrael Marko Horvat Angelos                       20.  Miodrag Mihailović 

 

 

 

 

 

 

Grupa 3: 13,00 sati                                                        Grupa 4: 14,00 sati 

 

21. Luana Milotić Bulić                                              31.  Sara Merlin Stepčić

22. Marina Nišević                                                        32.  Ivana Stojanova 

23. Jelena Pavlić                                                            33.  Ana Stojšić

24. Anita Peharec                                                          34.  BarbaraSurina

25. MartinaRadojević                                                  35.  Sara Šabić 

26. Merima Radolović                                                 36.  Karolina Tkalčević 

27. Valeria Rede                                                              37.  Majda Turnšek Dobre

28. KatjaRiastić                                                               38.  Naida Vekić

29. RominaRoža                                                              39.  Goran Zec

30. TatjanaSain                                                                40. Karmen Zuccon 

                                                                   

 

 

                                                                                                                                    Ravnatelj 

                                                                                                                          Ante Ivančić, dr.med