Obavijest i upute kandidatima

Obavijest i upute kandidatima

KLASA: 100-01/17-01/67

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-17-19

Pula, 02.06.2017.

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni savjetnik za pravne poslove u sjedištu Ustanove – 1 izvršitelj

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za pravne poslove u sjedištu Ustanove – 1 izvršitelj KLASA: 100-01/17-01/09 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-24 od 17.05.2017. g. provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Testiranje kandidata uključuje: 

 • Pisano testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Zakon o radu (NN 93/14)

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14, 70/16)

- Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 143/13 i 96/15)
Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati u petak 09.06.2017. godine na adresi Flanatička 27, Pula, I kat, prema slijedećem rasporedu.

 

U 09,00 sati na pismeno testiranje pozivaju se:

 

 1. Ines Blašković
 2. Ana Janko
 3. Josip Kustić
 4. Bruna Tireli
 5. Marina Šarić
 6. Maja Legović
 7. Laura Širol
 8. Vesna Banovac

 

Odmah po završetku pismenog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 

 

 

 

 

 

U 12,00 sati na pismeno testiranje pozivaju se:

 

 1. Tihana Majstorović
 2. Milena Šabanagić
 3. Martina Radolović Martinčić
 4. Lara Zonta
 5. Samanta Radošević
 6. Dušan Tešić
 7. Goran Matić
 8. Ivana Gržan

 

Odmah po završetku pismenog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 

 

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće