Obavijest i upute kandidatima za radno mjesto višeg stručnog referenta za računovodstveno-financijske poslove – Ispostava Labin – natječaj 04.01.2019.

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na natječaj - 04.01.2019.

KLASA: 100-01/19-01/07
URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/857-19-17
Pula, 18.01.2019.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto

Viši stručni referent za računovodstveno- financijske poslove

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za računovodstveno- financijske poslove – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/19-01/01 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/829-19-1 od 04.01.2019. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 

Testiranje kandidata uključuje:

 • Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

 

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

 

Prethodna provjera znanja, sposobnosti i razgovor će se održati u četvrtak 24.01.2019. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 13,00 sati.

 

Na testiranje u 13,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

 1. Sanja Nekić
 2. Glavičić Jelena
 3. Nino Juričić
 4. Igor Dundara
 5. Tanja Diminić
 6. Ivana Blašković Brezac
 7. Lori Uljanić

 

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.