OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA – viši stručni savjetnik za pravne poslove 04.12.2019.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

prijavljenim na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto

Viši stručni savjetnik za pravne poslove - 1 izvršitelj, Ispostava Pula

Testiranje s prijavljenim kandidatima na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni savjetnik za pravne poslove - 1 izvršitelj, Ispostava Pula, KLASA: 100-01/19-01/01 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-14 od 20.11.2019. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Testiranje kandidata uključuje:

 • Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
 • Intervju (razgovor) s kandidatima

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Zakon o radu (N.N. 93/14, 127/17, 98/19)

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 128/17 i 47/18)

- Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (N.N. 29/18, 35/19, 78/19)

- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

Intervju  će se održati u četvrtak 12.12.2019. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 09,00 sati prema sljedećem rasporeduꓽ

Na testiranje u 09,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

 1. Sara Bego Jovanović
 2. Ana Tonc
 3. Helena Milovan Rimanić
 4. Dijana Ažić
 5. Žilbert Zubenica
 6. Paula Čabrunić Cordova

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
 • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
 • Promjene termina nisu moguće.