OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA – viši stručni referent za računovodstveno- financijske poslove 04.09.2019.

Obavijesti i upute kandidatima - viši stručni referent za računovodstveno financijske poslove 04.09.2019.

KLASA: 100-01/19-01/143

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/857-19-24

Pula, 19.09.2019.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Viši stručni referent za računovodstveno-financijske poslove

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent za računovodstveno- financijske poslove u ispostavi – Ispostave Pula/Rovinj – 1 izvršitelj, KLASA: 100-01/19-01/01 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-19-11 od 04.09.2019. godine provest će se u odnosu na kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Testiranje kandidata uključuje:

  • Testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se radnik prima
  • Intervju (razgovor) s kandidatima

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- web stranica Istarski domovi zdravlja www.idz.hr

Prethodna provjera znanja, sposobnosti i razgovor će se održati u utorak 24.09.2019. godine na adresi Flanatička 27, Pula, 1. kat, s početkom u 12,00 sati prema sljedećem rasporedu.

 

Na testiranje u 12,00 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

1.         Melina Novaković

2.         Branka Košuta

3.         Helena Rojnić

4.         Daniela Anna Pavlović

5.         Sandra Bonašin

6.         Ksenija Prpić Žužić

7.         Aleksandar Mitrović

8.         Barbara Ferlin

9.         Danijel Rajko

10.       Diana Kolarik

11.       Biserka Lilić

 

Na testiranje u 13,30 sati pozivaju se sljedeći kandidati:

12.       Boris Kancijanić

13.       Sindi Čekada

14.       Anđelina Horvat

15.       Jana Dorčić

16.       Sonja  Slavulj

17.       Ivan Radešić

18.       Tihana Gerić

19.       Gordan Odor

20.       Mojca Pulić

21.       Sanja Prgomet

 

Odmah po završetku pisanog testiranja će se održati intervju (razgovor) s kandidatima

  • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice, odnosno druge odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta
  • Kandidati koji ne pristupe zakazanim terminima, smatrat će se da su odustali od natječaja.
  • Promjene termina nisu moguće.